სიახლეები

ფრესკოს გარემოს დაცვითი კამპანია

ფრესკოს გარემოს დაცვითი კამპანია

კომპანია ფრესკო ზრუნავს გარემოზე და ცდილობს მაქსიმალურად შეამციროს მასზე უარყოფითი ზეგავლენა.ვთვლით, რომ ბიზნესი ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმია, რომელსაც შეუძლია გლობალური გარემოს დეგრადაციისდადაბინძურებითგამოწვეულიმძიმეშედეგების შეჩერება.სწორედ ამიტომ, ჩვენი მიზანია უზრუნველყოთ ნარჩენების გადამუშავება და მაქსიმალური ჩართულობა დასუფთავება-გადამუშავების აქტივობებში: ¶ფრესკო ყოველდღიურად, აწარმოებს და ახდენს სხვადასხვა საკვები პროდუქციის რეალიზაციას, რაც განაპირობებს დიდი ოდენობით ნარჩენების წარმოქნას.  იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას აღნიშნული ნარჩენების გარემოში მოხვედრის შესაძლებლობა, პერმანენტულად ვახორციელებთ კამპანიას ნულოვანი ნარჩენები - აღნიშნული კამპანია გულისხმობს ხილ-ბოსტნეულის და საცხობის გადარჩეული პროდუქციის ჩაბარებას სხვადასხვა საწარმოში, მისი ხელმეორედ გამოყენების მიზნით; ყოველდღიურად, ჩვენს მზა კვებაში მხოლოდ ახალი ზეთი გამოიყენება, მისი განახლება კი დღეში რამოდენიმეჯერ ხდება. აქედან გამომდინარე თავს იყრის გამოყენებული, საკვებად უვარგისი ზეთი, რომლის გარემოში მოხვედრა ძალიან საზიანოა. სწორედ ამიტომ, ვთანამშრომლობთ სერტიფიცირებულ ზეთის შემგროვებელ-გადამამუშავებელ კომპანიასთან, რომელიც იყენებს აღნიშნულ ზეთს საწვავის წარმოებაში. მოხმარება-რეალიზაციაში ვიყენებთ მხოლოდ განახლებად, გადამუშავებად ბიოდეგრადირებულ პარკებს;მეორადი გადამუშავების მიზნით ვაბარებთ მუყაოს ყუთებსა და ყველა სახის ქაღალდის პროდუქციას;ვატარებთ გარემოს დასუფთავების აქტივობებს;შევამცირეთ ელექტროენერგიისა და წყლის მოხმარებს ოპტიმალურ დონემდე, რათა არ მოხდეს ბუნებრივი რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვა.ჩვენი აქტივობა ამით არ დასრულდება და მომავალშიც ვგეგმავთ გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გატარებას.