მენეჯმენტი
ეთერ გურგენაშვილი
ეთერ გურგენაშვილი

ეთერ გურგენაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში

ეთერ გურგენაშვილი

ეთერ გურგენაშვილი

ეთერ გურგენაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში