მენეჯმენტი
ალექსანდრე გურეშიძე
ალექსანდრე გურეშიძე

ალექსანდრე გურეშიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე საოპერაციო დარგში

ალექსანდრე გურეშიძე

ალექსანდრე გურეშიძე

ალექსანდრე გურეშიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე საოპერაციო დარგში