მენეჯმენტი
თამარ ინასარიძე
თამარ ინასარიძე

თამარ ინასარიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე კომერციულ დარგში

თამარ ინასარიძე

თამარ ინასარიძე

თამარ ინასარიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე კომერციულ დარგში