თარიღი: 2018-07-23 10:34:43
img

"ფრესკოს საქველმოქმედო ფონდმა" საქართველოს საპატრიარქოს 6000 კგ კარტოფილი გადასცა საქველმოქმედო მიზნებისათვის, აღნიშნული კარტოფილი დაურიგდათ საპატრიარქოს მიერ სოციალურად დაუცველ და ხელმოკლე ადამიანებს.